L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació d’aquests termes. Si no està d’acord amb ells, li preguem que no utilitzi aquest lloc web.

El present Avís Legal regula l’ús del lloc web www.humishock.com el seu titular és RSS, S.L. amb CIF B65286635.

RSS, S.L. està constituïda en relació a la protecció de dades d’acord amb els requisits de la legislació vigent:

– Normativa Europea RGPD 2016/679 respecte a el tractament de Dades Personals.
– Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, LSSICE.

En compliment del que disposa la normativa europea 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, RGPD, RSS, SL, l’informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni a l’emplenar el formulari de la secció Contacte es recolliran a les nostres bases de dades és responsable RSS, SL

Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i les de limitació i oposició al seu tractament en els termes i en les condicions que preveu la normativa legal vigent, dirigint-se per escrit a RSS, S.L. situada a C/Victòria 113, local 1 – 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona), ​​o si ho prefereix amb un e-mail a info@humishock.com.

De conformitat amb l’article 32 de l’RGPD i amb el marc normatiu general de protecció de dades, RSS, S.L. ha adoptat les mesures de seguretat, tècniques, organitzatives i de control proactiu necessàries. Tot això, en funció de l’anàlisi prèvia de el risc de les operacions de tractament realitzades.

RSS, S.L. es compromet a portar un registre de les activitats de tractament tal com es disposa en l’article 30.2 de l’RGPD.

Li demanem que comuniqui immediatament a RSS, S.L. qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors.

Així mateix, amb l’acceptació d’aquest avís legal reconeix que la informació i les dades personals recollides són exactes i veraces. La recollida de les seves dades de caràcter personal es realitza amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats i remetre-li informació sobre l’entitat o ofertes comercials d’altres productes i serveis, avisos i, en general, informació de RSS, S.L. que pugui ser del seu interès. De conformitat amb el que preveu la normativa actual vigent, a l’omplir qualsevol dels formularis que apareixen a la nostra pàgina web, dóna el seu consentiment perquè les seves dades siguin tractades, amb la finalitat de dirigir informació, sempre en l’àmbit de les funcions legítimes de cedent i cessionari.

També autoritza a RSS, S.L. perquè puguin remetre-li comunicacions comercials a través de l’correu electrònic o de qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Les autoritzacions per a l’enviament d’informació comercial, cessió de dades i enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics seran revocables, en qualsevol moment, mitjançant comunicació escrita dirigida a RSS, S.L. a l’adreça abans esmentada, en la qual haurà d’indicar les següents dades per a la seva identificació: nom i adreça.

RSS, S.L. es compromet a tractar de manera absolutament confidencial les seves dades de caràcter personal i a utilitzar-només per a les finalitats indicades.

Així mateix, l’informem que RSS, S.L. té implantades les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos, provinents de l’acció humana o de l’medi físic i natural, a què estan exposats.

Contingut, termes legals i responsabilitats

El lloc web inclou continguts elaborats pel titular de la mateixa i els seus col·laboradors, els quals tenen fins merament informatius, ja que en alguna ocasió, aquests podrien no reflectir l’actualitat més recent, pel que en qualsevol moment aquests continguts podran ser modificats i / o substituïts per uns nous, sense notificació prèvia, ni cap responsabilitat.

Els continguts del lloc web no poden ser considerats, en cap cas, com substitutius de qualsevol tipus d’assessorament. No existirà cap tipus de relació comercial, professional, ni cap tipus de relació d’una altra índole amb els professionals que integren el lloc web pel simple fet de l’accés a ella per part dels usuaris.

En el cas d’existir enllaços amb diferents llocs web, RSS, S.L., no es farà responsable del seu contingut al mancar de control sobre els mateixos.

L’usuari quan accedeix a la web, ho fa pel seu propi compte i risc. RSS, S.L. no garanteix ni la rapidesa, ni la ininterrupció, ni l’absència de virus en el lloc web. Així mateix, el titular del lloc web, els col·laboradors, els seus socis, empleats i representants tampoc podran ser considerats responsables per qualsevol dany derivat de la utilizació d’aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

No es garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que puguin causar danys o alteracions al sistema informàtic, als documents electrònics o als fitxers de l’usuari d’aquest lloc web. En conseqüència, no es respon pels danys i perjudicis que aquests elements puguin ocasionar a l’usuari o a tercers.

Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions d’ús es regeixen per la legislació espanyola, i són competents els jutjats i els tribunals de la ciutat d’RSS, S.L. per conèixer de totes les qüestions que se suscitin sobre la interpretació, l’aplicació i el compliment de les mateixes.

Els usuaris, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncien expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent, els pugui correspondre.

Crèdits del website

RSS, S.L.
© Dret de propietat i copyright
RSS, S.L.
B65286635
info@humishock.com
C/Victòria 113, local 1
08830 – Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Telf. 644 764 478