Un excés de vapor d’aigua en l’ambient origina involuntàriament humitat per condensació, un problema que provoca, a més de la coneguda mala olor, d’altres de més importància:

Floridures en parets, interior d’armaris i calaixos, a la roba guardada, a la part inferior del matalàs, al sostre del bany, etc. Es tracta de la proliferació de colònies de fongs que  originen un ambient carregat i insalubre.
Baf en fusteries d’alumini i finestres, donat el contrast tèrmic entre la temperatura interior i la exterior, provocant la conversió de l’aigua existent a l’ambient d’estat gasós a estat líquid, al’entrar en contacte amb les zones més fredes de l’habitatge.
Més alt consum de calefacció, doncs percebem una sensació més gran de fred a les zones on s’acumula la condensació, i per tant necessitem augmentar la temperatura de l’aire per conseguir que l’ambient resulti confortable.
Afeccions respiratòries, congestió nasal, sensació de gola seca, picantor d’ulls i fins i tot irritacions cutànies, degudes a la presencia a l’aire d’espores provocades per les floridures existents. El problema s’agreuja en nens, gent gran i persones amb asma.

Les principals causes de la humitat per condensació són:

– Ventilació deficient i insuficient de l’habitatge
– Generació d’una humitat excessiva (efecte de dutxar-nos, cuinar, planxar, assecar la roba
de manera natural en dormitoris, la respiració, etc.)
 Un aïllament tèrmic deficient.

Nosaltres tenim la solució

La instal.lació d’un sistema de ventilació mecànica que aspira aire del’exterior de l’habitatge, prèvia filtració i escalfament, abans d’expulsar-lo a l’interior, aconseguint un aire net i  saludable al trasladar i renovar l’aire humit existent (condensació).

La nostra llar tornarà a ser confortable, sense zones més fredes, eliminant tant les taques de floridures, com la mala olor originada per un aire insalubre, gaudirem d’una temperatura constant i aconseguirem un important estalvi energètic.

Els nostres tècnics l’acosellaran, sense cap compromís, sobre el sistema més efectiu i econòmic, garantit per escrit.

 

¿Desitja més informació sense compromís?

Marcant aquesta casella acceptes la nostra Política de Privacitat