Les principals causes de la humitat per condensació són:

– Ventilació deficient i insuficient de l’habitatge
– Generació d’una humitat excessiva (efecte de dutxar-nos, cuinar, planxar, assecar la roba
de manera natural en dormitoris, la respiració, etc.)
 Un aïllament tèrmic deficient.

Nosaltres tenim la solució

La instal.lació d’un sistema de ventilació mecànica que aspira aire del’exterior de l’habitatge, prèvia filtració i escalfament, abans d’expulsar-lo a l’interior, aconseguint un aire net i  saludable al trasladar i renovar l’aire humit existent (condensació).

Som distribuïdors i instal·ladors autoritzats del fabricant de solucions contra la condensació

La nostra llar tornarà a ser confortable, sense zones més fredes, eliminant tant les taques de floridures, com la mala olor originada per un aire insalubre, gaudirem d’una temperatura constant i aconseguirem un important estalvi energètic.

Els nostres tècnics l’acosellaran, sense cap compromís, sobre el sistema més efectiu i econòmic, garantit per escrit.

¿Desitja més informació sense compromís?

Activeu el JavaScript al navegador per a poder completar el formulari.
Casella de verificació