D’acord a el nou Reglament Europeu de Protecció de Dades personals, hem actualitzat la nostra Política de Privacitat. En aquest web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari ha de saber que els seus drets estan garantits.

Cal advertir que aquesta política de privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. És aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es demanin dades de caràcter personal.

RSS, S.L. ha adequat aquesta web a les exigències de l’Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Responsable de l’tractament de les seves dades personals

Identitat de l’Responsable: RSS, S.L.
CIF: B65286635
Correu electrònic: info@humishock.com
Domicili social: C/Victòria 113, local 1 – 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)

Principis que aplicarem a la seva informació personal

En el tractament de les seves dades personals, aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències de el nou reglament europeu de protecció de dades:

– Principi de licitud, lleialtat i transparència: sempre anem a requerir el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics que l’informarem prèviament amb absoluta transparència.
– Principi de minimització de dades: només sol·licitarem dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals els requerim.
– Principi de limitació de l’termini de conservació: les dades seran mantinguts durant no més temps de l’necessari per als fins de l’tractament, en funció a la finalitat, l’informarem de el termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisem les nostres llistes i eliminem aquells registres inactius durant un temps considerable.
– Principi d’integritat i confidencialitat: les seves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Prenem totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen de:

– Formularis de contacte
– Trucades directes a el telèfon de contacte
– Emails enviats directament a l’correu electrònic de contacte

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Les persones interessades tenen dret a:

– Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
– Sol·licitar la seva rectificació
– Sol·licitar la seva baixa de la nostra base de dades
– Sol·licitar la limitació del seu tractament
– Oposar-se a el tractament

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva eliminació quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de l’tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. RSS, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com interessat, tens dret a rebre les dades personals que et incumbeixin, que ens hagis facilitat i en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable de l’tractament quan:

– El tractament estigui basat en el consentiment
– Les dades hagin estat facilitades per la persona interessada.
– El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.


Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 

Quan un usuari es connecta amb aquesta web per enviar un correu a titular, omplir un formulari de contacte o fer una trucada, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable RSS, SL. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la seva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i una altra informació. A l’facilitar aquesta informació, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per https://www.humishock.com, només com es descriu en l’Avís Legal i en la present Política de Privacitat.En RSS, S.L. existeixen diferents sistemes de captura d’informació personal i tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb el següent cap per cada sistema de captura (formularis):

  • Formularis de contacte: En aquest cas, vam sol·licitar les dades personals: Nom i cognoms, email, Població, número de telèfon, assumpte i comentaris, per gestionar la sol·licitud d’informació realitzada per part de l’usuari. L’informem que les dades que ens facilita estaran ubicats en els servidors de Nominalia (proveïdor de Hosting de RSS, S.L.) dins de la UE.

Existeixen altres finalitats per la qual tractem les seves dades personals:

  • Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajuden a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
  • També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes galetes que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que detallem en la política de cookies.
  • Per gestionar les xarxes socials. RSS, S.L. pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials de les pàgines oficials de https://www.humishock.com, es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari. Tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis d’RSS, S.L. Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permeten. En cap cas utilitzarem els perfils de seguidors en xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

D’acord amb el que estableix el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, RSS, S.L. serà responsable de l’tractament de les dades corresponents a Usuaris de la web i subscriptors.

RSS, S.L. no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

Enviar un missatge de correu electrònic a efectes de contacte

Un cas especial de tractament de dades en RSS, S.L., es refereix als missatges de correu electrònic que els usuaris envien per tal de contactar amb la nostra empresa per realitzar preguntes sobre els nostres serveis.

Encara que existeix un formulari de captació de dades, a efectes de contacte, els usuaris poden també enviar missatges de correu electrònic. Amb aquesta finalitat, RSS, S.L. empra el sistema de correu electrònic Gmail (Google). Els missatges dels usuaris amb aquest propòsit queden emmagatzemats en el compte de Gmail d’RSS, S.L. i les dades corresponents (email i nom) sota la política de privacitat de Google.

Les dades emmagatzemades en el compte de Gmail ni se cedeixen ni es comparteixen amb ningú; i pot exercir els seus drets legals, segons s’especifica en aquesta política de privacitat.

Legitimació per al tractament de les seves dades

La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment.

Per contactar o enviar formularis en aquesta web es requereix el consentiment d’aquesta Política de privacitat.

Categoria de dades

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives.

No es tracten categories de dades especialment protegides.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran:

  • Fins que l’interessat sol·liciti la seva baixa.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Moltes eines que fem servir per gestionar les seves dades són contractades per tercers.

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, https://www.humishock.com, comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

Google Analytics: un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ( “Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al teu ordinador, per ajudar a https://www.humishock.com a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús de https://www.humishock.com serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units. L’adreça IP és anonimitzada, pel que no serà recopilada per Google.

Hosting: Nominalia, amb domicili a Barcelona, ​​Espanya. Més informació a: https://www.nominalia.com. Nominalia tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de hosting a RSS, S.L.

Plataforma web: WordPress.org, més informació a https://wordpress.org/ tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de suport a RSS, S.L.

Gmail. En aquest servei s’emmagatzemen els missatges enviats pels usuaris a efectes de contacte.

Navegació

A l’navegar per https://www.humishock.com es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzats per identificar l’usuari. Entre les dades no identificatives estan també els relacionats als seus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquesta web utilitza els següents serveis d’anàlisi de tercers:

  • Google Analytics

Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant de el lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en el seu conjunt.

Secret i seguretat de les dades

https://www.humishock.com es compromet a l’ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat ia utilitzar-los d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

Aquest web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les seves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.

https://www.humishock.com no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat de el processament, RSS, S.L. s’ha d’assegurar que qualsevol persona que estigui autoritzada per nosaltres per processar les dades de client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, a l’adonar-RSS, S.L., ha de notificar a l’Usuari sense demores indegudes i ha de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui o quan l’Usuari ho sol·liciti raonablement.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a https://www.humishock.com exonerant a RSS, S.L., de qualsevol responsabilitat a l’respecte.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o de Cursos i Esdeveniments.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de RSS, S.L. en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a RSS, S.L. en els termes que estableix aquesta Política per a l’exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

Canvis en la política de privacitat

RSS, S.L. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, RSS, S.L. anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, https://www.humishock.com no realitza pràctiques de SPAM, pel que no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari.

D’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, https://www.humishock.com es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.